POMÁHAT: TOTO SLOVO JE NÁM BLÍZKÉ

„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“ (Charles Dickens)

Není nám jedno, že někteří lidé zůstávají bez pomoci nebo musí vyjít pouze s omezenými prostředky. Chceme být a jsme v této oblasti aktivní. Pomáháme najít východiska. Některé z aktivit podporujeme dlouhodobě, jindy je naše podpora vázána k určitému účelu.


Radeton pomáhá: všude a všem

Těch, kteří potřebují podpořit, je mnoho – ohrožené děti, hendikepovaní, lidé nevyléčitelně nemocní, senioři… Podpořili jsme skupiny organizující volnočasové aktivity dětí i dospělých, pomohli jsme lidem postiženým roztroušenou sklerózou, přispěli jsme na výchovu a zkvalitnění výuky vodohospodářských odborníků na stavební fakultě VUT v Brně. Dlouhodobě přispíváme na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro děti s dětskou mozkovou obrnou. Lhostejní nám nejsou ani lidé nemocní v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění, ať už v hospicích nebo léčebnách dlouhodobě nemocných, kterým naše příspěvky zlepšují komfort života.

„Soucit nás nutí spěchat bez uvažování na pomoc těm, které vidíme trpět. V přírodním stavu nahrazuje zákony, mravy i ctnost, s tou výhodou, že se nikdo nepokouší neposlechnout jeho sladký hlas.“    (Jean Jacques Rousseau)

 

      

Dětské nemocnici v Brně pomáháme opakovaně. Podíleli jsme se na pořízení nových polohovacích postelí, které díky moderním funkcím nesmírně ulevily jak dětským pacientům, tak sestřičkám, jež se o ně starají. Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie pomohl náš dar k pořízení klimatizace. Jeden z našich příspěvků pomohl dobudovat na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie sociální zařízení pro pacienty s urologickou a chirurgickou problematikou. Děti na tomto oddělení potřebují zvýšený hygienický režim, proto jsou zde kladeny větší nároky na hygienické zázemí.

      

Žijeme z toho, co dostaneme, ale život utváříme tím, co dáváme." (Winston Churchill)

 

 

Jak říká ředitelka tohoto fondu, paní Zuzana Bedrunková: „Posláním fondu je pomáhat nemocným a opuštěným dětem. Nic vás nenaplní štěstím více než dětský úsměv.“ My pomohli k úsměvu například Jonáškovi a Terezce.

   

   

Příspěvky poskytnuté tomuto fondu podporují týrané, zanedbávané a opuštěné děti. Fond se snaží poskytnout dětem bezpečný domov po dobu, kdy nemohou být ve vlastní či stálé náhradní rodině.

 

V Dejme dětem šanci se rozhodli dětem a mladým lidem z dětských domovů co nejvíce ulehčit přípravu a vstup do samostatného života. Podpořit jejich prostřednictvím můžete konkrétní dítě nebo některý z projektů. My udělali radost dětem z dětského domova v Mostě, které si díky našemu příspěvku mohly splnit sen – navštívit liberecký aquapark Babylon. A ještě zbylo na přednášku o tom, jak se po opuštění dětského domova začlenit do běžného života. Za odměnu jsme dostali několik krásných obrázků.

        

 

 

VÚ a DD Počátky

Už druhým rokem podporujeme prostřednictvím drobných dárků Radetonu Výchovný ústav a dětský domov se školou v Počátkách. Jejich sportovní akce „Pochod za počáteckým puchýřem“ vyplňuje vhodným způsobem volný čas dětí, zpříjemňuje jim pobyt mimo vlastní rodiny a spojuje děti i dospělé doslova z celé republiky. 

          

 

Centrum pomáhá handicapovaným dětem a mladým lidem. Cílem je zdravotně postižené podpořit a rozvíjet jejich samostatnost. Přidali jsme se i my.

 

„Je krásnou odměnou tohoto života, že žádný člověk se nemůže upřímně snažit pomoci druhému, aniž by pomohl sobě.“ (Ralph Waldo Emerson)

 

Podporu nepotřebují jen nemocné a opuštěné děti. Nedávno jsme dostali tip od našeho zákazníka - žádost o podporu taneční školy z Havířova. Její zástupci se chtěli zúčastnit mistrovství světa v disco dance ve Švédsku. Na tak prestižní akci samozřejmě potřebovali shromáždit finanční prostředky, a tak jsme přispěli i my. Havířovské tanečnice soutěžily ve 2 disciplínách a obrovské konkurenci navzdory z obou přivezly cenný kov. Velká formace se stala Vicemistrem světa a malá skupina přivezla do Havířova zlato a titul Mistrů světa.

    


Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému." (Charles Dickens)

 

 

Již několikrát jsme se zapojili do spolupráce s Českým červeným křížem na projektu „Omalovánky první pomoci“. Omalovánky jsou určeny nejmenším dětem a mají je nejen pobavit, ale především je zábavnou formou seznámit s tematikou poskytování první pomoci.

            

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci." (Lucius Annaeus Seneca)


S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáhá paracentrum lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. V současné době sdružuje více než 130 vozíčkářů a jejich rodinných příslušníků. Klientů však mají už přes 250. Přispěli jsme na přípojné zařízení k vozíku, díky kterému klienti vyzkouší turistiku na vozíku, protože jim umožní pohyb v horším terénu.

 

 

Dalšími velkými skupinami lidí, které potřebují naši pomoc, jsou lidé staří a nevyléčitelně nemocní. 

   

Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podporu poskytuje i blízkým příbuzným těchto nemocných. Peníze od nás směřují na opravy a provoz lůžkového hospice.

  

Léčebně dlouhodobě nemocných - Nemocnice Ivančice

Léčebna poskytuje následnou specializovanou léčebně-rehabilitační ošetřovatelskou lůžkovou péči chronicky nemocným pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou hospitalizaci. Za náš dar nakoupili zbrusu nové stolky k postelím klientů. Ty staré byli již mnohokrát opravované, nové tak přispěli k hezčímu a důstojnějšímu prostředí v léčebně.

  

 

Radeton podporuje vzdělanost v oboru

Činnost Nadačního fondu prof. Šerka je zaměřen na podporu vzdělávání vodohospodářských pracovníků na fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Naší podporou tak přispíváme k výchově, zkvalitňování výuky a zvyšování odborné úrovně vodohospodářských odborníků. 


Radeton běhá pro druhé

Partička radetoňáckých nadšenců do běhání se začala před dvěma lety účastnit běhů, které jsou úzce spojeny s charitou. V každém ročníku jde část startovného na charitativní účely – a to je nám sympatické. 

        

 

Naše pomoc překročila i hranice

Prostřednictvím humanitárních organizací a jsme přispěli na účely poskytování akutní zdravotnické pomoci lidem vyloučeným ze zdravotní péče nebo postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi, hladomorem či přírodními katastrofami.

A protože jsme z Brna, stali jsme se v minulosti „Hrdým partnerem“ hokejové Komety :).
Naše pomoc tímto výčtem nekončí! Chceme se nadále podílet na dosahování cílů či na odvracení nebo odstraňování nežádoucích následků toho, co život přinesl.

 

Pomozte nám pomáhat

Pomoci prostřednictvím nás můžete i vy! V Klientské zóně v sekci Odměny naleznete konkrétní projekty pomoci, které můžete podpořit tím, že přispějete ze svého bodového konta. My darované body proměníme na peníze a zašleme je potřebným.

Chtěli byste pomoci někomu jinému? Pište nám vaše doporučení na skupiny, neziskovky, lidi, instituce, které potřebují pomoc a kde je jistota, že pomoc padne na úrodnou půdu a skutečně pomůže! Pošlete nám Váš návrh (pecarova@radeton.cz).

"Vzpomeň si na všechny své dobré skutky. Ty ti dodají odvahy. Bylo jich málo? Je tedy načase udělat jich víc." (Paulo Coelho)

        

V minulých letech jsme podpořili také tyto instituce.


  


X

Přihlášení do klientské zóny

Pro stažení tohoto souboru musíte být přihlášeníregistrace zapomněli jste heslo?