Revoluce v bezpečnosti a efektivitě při manipulaci s ventily

Filip Ondráček|31. 8. 2023

Aktuátory od francouzské firmy MODEC

 

Otevírání a zavírání ventilů jsou běžné úkony na mnoha pracovištích. Manipulace s nimi je však často dosti náročná a zabírá hodně času. Nelze nezmínit ani bezpečnost pracovníků, kteří s ventily manipulují.

 

Aktuátory od francouzské firmy MODEC řeší všechny tyto problémy.

 

Některé ventily do úplného otevření nebo zavření potřebují až 300 otoček. Při úplném zavření je potřeba vyvinout velký kroutící moment. A tyhle mašinky dokáží vyvinout kroutící moment o stejné velikosti jako Tesla (některé modely mají kroutící sílu až 1000 Nm). Není to ale jen o té maximální síle, ale také o tom, jak dlouho ji dokáží produkovat. Např. akumulátorový model JA73 dokáže pracovat na maximum až 45 minut.

S tímto výkonem je úzce spojena i časová úspora práce. 

Příklad: Tam kde 4 pracovníci dvě a půl hodiny otevírají ventil, model JA73 ho zvládne otevřít za 20 minut. Efektivita.

Bezpečnost je nedílnou součástí práce s aktuátory. Je několik možností, jak přístroj zaaretovat, aby pracovník nemusel výkon aktuátoru vyrovnávat vlastní silou. Přístroj se tedy jednoduše uchytí v okolí ventilu - k zábradlí, potrubí, k zemi nebo k vozu a pracovníci se mohou věnovat bezpečné práci - dávkování správného výkonu či bezpečnostní situaci okolo nich.

 

Výhodou aktuátorů je i šetrnost k samotným ventilům. Správným dávkováním výkonu dokážete rozhýbat i ventil, se kterým se dlouho nemanipulovalo a který se zdál již nepoužitelný.

Aktuátory MODEC jsou v provedením motorovém, pneumatickém nebo akumulátorovém. Pneumatická verze má i certifikaci do výbušného prostředí. Aktuátory jsou tak využitelné v mnoha oborech, jako např. zásobování vodou či plynem, železnice, chemický a odpadní průmysl, ropné rafinérie, papírny, výroba energie aj.

 

Odkaz na krátké video aktuátoru v akci:

https://youtube.com/shorts/Y7LekqaIlRU?si=EfDyRnj54nnRcBpn


Další příspěvky

Dny otevřených kanalizací říjen 2023 - program + pozvánka

Ve dnech 10. a 11.10. se konají Dny otevřených kanalizací na Polygonu Radetonu. Představení bohaté nabídky přístrojů a vybavení z oboru kanalizační techniky. Navíc možnost si vše hned vyzkoušet v praxi přímo v...

3. 10. 2023

Běží krtek k Táboru na konferenci NO-DIG

kde se 19.-20.9.2023 otevřela témata okolo bezvýkopových technologií, mimo jiné pro opravy potrubí. To je přesně téma pro nás, proto i my jsme nechyběli s našimi bezvýkopovými mašinami.

Jakub Dirhan | 22. 9. 2023