Lokalizace poruch na kabelech

Každodenní budování nových infrastruktur, budov či různých objektů se neobejde bez zásahu do země. Nedostatečnou přípravou terénu nebo nesprávným vytyčením objektu dochází k nežádoucímu poškození podzemních inženýrských sítí. Jednou z nejčastějších poruch na kabelech je právě ta, která vzniká cizím přičiněním, a to zejména zemními pracemi.

S čím vším vám dokážeme pomoci?

Plášťová porucha

Poškození vnější izolace kabelu

Mezižilová porucha

Snížený přechodový odpor mezi jednotlivými žilami

Poruchy spojek

Neodborné nebo nekvalitní provedení spojek na kabelech a spojky po životnosti

Přerušený vodič

Porucha vzniklá přetržením vnitřní žíly bez porušení vnější izolace.

PŘÍČINY VZNIKU PORUCH NA KABELECH

Nejčastějším důvodem vzniku nových poruch na kabelech je přičinění druhých stran. Poškozením vnější izolace kabelu dochází k okamžitému nebo pozdějšímu vyřazení kabelu z provozu, které způsobuje nemalé finanční či materiální ztráty.

LOKALIZACE PORUCH NA KABELU

Každý správce energetických sítí je ve svém vlastním zájmu povinen starat se o provoz všech zařízení i všech podzemních nebo nadzemních vedení. Každou nově vzniklou poruchu je důležité v co nejkratším čase lokalizovat a odstranit.

ZAMĚŘENÍ PORUCH NA KABELECH

Základním kritériem pro lokalizaci poruch na kabelech je správná identifikace typu poruchy a následný výběr vhodné metody pro její odhalení. Měřením základních veličin jednotlivých žil se může obsluha rychle rozhodnout pro správnou metodu zaměření poruchy.


Minulý týden na AMPERu a na Polygonu Radetonu

Minulý týden byl pro nás v Radetonu opravdu nezapomenutelný 🌟. Na veletrhu Amper jsme představili revoluční...

Anna Rožňovcová | 26. 3. 2024

Přijďte se k nám podívat pod zem

Ponořte se do světa pokročilé lokační techniky právě ve chvíli, kdy se Brno stává epicentrem inovací během...

Anna Rožňovcová | 18. 3. 2024


O produktech v této kategorii si povídejte s

Ing. Petr Svoboda

Kabely

Michal Juráň

Kabely a kanalizace