Lokalizace poruch na kabelech

Každodenní budování nových infrastruktur, budov či různých objektů se neobejde bez zásahu do země. Nedostatečnou přípravou terénu nebo nesprávným vytyčením objektu dochází k nežádoucímu poškození podzemních inženýrských sítí. Jednou z nejčastějších poruch na kabelech je právě ta, která vzniká cizím přičiněním, a to zejména zemními pracemi.

S čím vším vám dokážeme pomoci?

Plášťová porucha

Poškození vnější izolace kabelu

Mezižilová porucha

Snížený přechodový odpor mezi jednotlivými žilami

Poruchy spojek

Neodborné nebo nekvalitní provedení spojek na kabelech a spojky po životnosti

Přerušený vodič

Porucha vzniklá přetržením vnitřní žíly bez porušení vnější izolace.

PŘÍČINY VZNIKU PORUCH NA KABELECH

Nejčastějším důvodem vzniku nových poruch na kabelech je přičinění druhých stran. Poškozením vnější izolace kabelu dochází k okamžitému nebo pozdějšímu vyřazení kabelu z provozu, které způsobuje nemalé finanční či materiální ztráty.

LOKALIZACE PORUCH NA KABELU

Každý správce energetických sítí je ve svém vlastním zájmu povinen starat se o provoz všech zařízení i všech podzemních nebo nadzemních vedení. Každou nově vzniklou poruchu je důležité v co nejkratším čase lokalizovat a odstranit.

ZAMĚŘENÍ PORUCH NA KABELECH

Základním kritériem pro lokalizaci poruch na kabelech je správná identifikace typu poruchy a následný výběr vhodné metody pro její odhalení. Měřením základních veličin jednotlivých žil se může obsluha rychle rozhodnout pro správnou metodu zaměření poruchy.


ČR - AMPER 2022

17. 5. 2022
až 22. 5. 2022

Akustický lokátor plastových plynovodních potrubí GAS TRACKER 2

Konečně „pořádné rafan" na plastový roury. Dosah až 300 m. Přesnost v rámci cm. Brzy i pro vodaře!

Petr Svoboda | 1. 9. 2021

Reflektometr CS90

„Impulzák“ střední třídy s 1ns šířkou impulzu a českým menu. Další přírůstek do našeho portfolia...

Petr Svoboda | 13. 5. 2021

Našlapaný přenosný ultrazvukový průtokoměr

Lokalizace poruch pomocí měření nočních minimálních průtoků • Kontrola čerpadel • Analýza spotřebišť...

Pepa Pospíšil | 11. 5. 2021


O produktech v této kategorii si povídejte s

Ing. Petr Svoboda

Kabely

Michal Juráň

Kabely