Lokalizace poruch na kabelech

Každodenní budování nových infrastruktur, budov či různých objektů se neobejde bez zásahu do země. Nedostatečnou přípravou terénu nebo nesprávným vytyčením objektu dochází k nežádoucímu poškození podzemních inženýrských sítí. Jednou z nejčastějších poruch na kabelech je právě ta, která vzniká cizím přičiněním, a to zejména zemními pracemi.

S čím vším vám dokážeme pomoci?

Plášťová porucha

Poškození vnější izolace kabelu

Mezižilová porucha

Snížený přechodový odpor mezi jednotlivými žilami

Poruchy spojek

Neodborné nebo nekvalitní provedení spojek na kabelech a spojky po životnosti

Přerušený vodič

Porucha vzniklá přetržením vnitřní žíly bez porušení vnější izolace.

PŘÍČINY VZNIKU PORUCH NA KABELECH

Nejčastějším důvodem vzniku nových poruch na kabelech je přičinění druhých stran. Poškozením vnější izolace kabelu dochází k okamžitému nebo pozdějšímu vyřazení kabelu z provozu, které způsobuje nemalé finanční či materiální ztráty.

LOKALIZACE PORUCH NA KABELU

Každý správce energetických sítí je ve svém vlastním zájmu povinen starat se o provoz všech zařízení i všech podzemních nebo nadzemních vedení. Každou nově vzniklou poruchu je důležité v co nejkratším čase lokalizovat a odstranit.

ZAMĚŘENÍ PORUCH NA KABELECH

Základním kritériem pro lokalizaci poruch na kabelech je správná identifikace typu poruchy a následný výběr vhodné metody pro její odhalení. Měřením základních veličin jednotlivých žil se může obsluha rychle rozhodnout pro správnou metodu zaměření poruchy.


ČR - AMPER 2021

16. 3. 2021
až 16. 3. 2021

Koupelna už nevlhne aneb RDC mini v praxi

Inspekční kamery RDC jste si velmi oblíbili. Verzi Mini i Maxi. Jejich využití je opravdu široké: od potrubí...

Jakub Ulbrich | 9. 7. 2020

Nahlížecí kamera QuickView - kamarád do šachty

Šachtová nahlížecí kamera QuickView pomáhá v dalším odvětví! Firma PATOK, která se zabývá mimo jiné...

Jakub Ulbrich | 17. 4. 2020

Když svou práci milujete

Naší profesí žijeme, a proto jsou nám blízké příběhy lidí, kteří svoji práci také milují. Přečtěte...

Monika Pečarová | 27. 3. 2020


O produktech v této kategorii si povídejte s

Ing. Petr Svoboda

Kabely

Michal Juráň

Kabely