Lokalizace poruch na kabelech

Každodenní budování nových infrastruktur, budov či různých objektů se neobejde bez zásahu do země. Nedostatečnou přípravou terénu nebo nesprávným vytyčením objektu dochází k nežádoucímu poškození podzemních inženýrských sítí. Jednou z nejčastějších poruch na kabelech je právě ta, která vzniká cizím přičiněním, a to zejména zemními pracemi.

S čím vším vám dokážeme pomoci?

Plášťová porucha

Poškození vnější izolace kabelu

Mezižilová porucha

Snížený přechodový odpor mezi jednotlivými žilami

Poruchy spojek

Neodborné nebo nekvalitní provedení spojek na kabelech a spojky po životnosti

Přerušený vodič

Porucha vzniklá přetržením vnitřní žíly bez porušení vnější izolace.

PŘÍČINY VZNIKU PORUCH NA KABELECH

Nejčastějším důvodem vzniku nových poruch na kabelech je přičinění druhých stran. Poškozením vnější izolace kabelu dochází k okamžitému nebo pozdějšímu vyřazení kabelu z provozu, které způsobuje nemalé finanční či materiální ztráty.

LOKALIZACE PORUCH NA KABELU

Každý správce energetických sítí je ve svém vlastním zájmu povinen starat se o provoz všech zařízení i všech podzemních nebo nadzemních vedení. Každou nově vzniklou poruchu je důležité v co nejkratším čase lokalizovat a odstranit.

ZAMĚŘENÍ PORUCH NA KABELECH

Základním kritériem pro lokalizaci poruch na kabelech je správná identifikace typu poruchy a následný výběr vhodné metody pro její odhalení. Měřením základních veličin jednotlivých žil se může obsluha rychle rozhodnout pro správnou metodu zaměření poruchy.


Červen se v Radetonu nesl ve znamení úspěšných školení

V polovině června se konal XX. ročník tradičních třídenních školení na trasování inženýrských sítí v...

4. 7. 2024

Půdní mikrofony společnosti Gutermann

Švýcarská firma Gutermann byla založena v roce 1948 pod názvem S. Gutermann Elektronische Apparate v Zürichu...

Ing. Ladislav Veselý | 17. 5. 2024

MTA PIPE-INSPECTOR®

Pokročilý monitoring stavu potrubí včetně lokalizace netěsností. Rakouský technologický guru společnost MTA...

Pepa Pospíšil | 9. 5. 2024


O produktech v této kategorii si povídejte s

Ing. Petr Svoboda

Kabely

Michal Juráň

Kabely a kanalizace