Život v Radetonu

Technologické spuštění polygonu

To byla akce, kterou jsme chtěli poděkovat našim partnerům, kteří tento projekt podpořili.

14. 12. 2023 |

Cítíme velký vděk za to, že měli odvahu a chuť pustit se do toho světově unikátní stavby, která má pomáhat všem správcům inženýrských sítí a jejich dodavatelům. Která má chránit životy, chránit zkušenosti, zachovávat je pro další generace. Zároveň je i nejkomplexnějším hřištěm i laboratoří, takže má za cíl i vytvářet nové poznání a to pak sdílet.

Více o polygonu v tomto videu: Prezentace polygonu 2023

Jsme moc rádi, že přijelo přes 30 lidí a že tato nová komunita je tak početná. Je to pro nás důkaz, že polygon není blbost, dává smysl a je opravdu užitečný. Že podobnou vizi má tolik dalších firem v oboru.

S našimi partnery jsme přestřihli pásku, ukázali, co polygon technologicky dokáže a vydali se naproti do technického muzea, kde akce pokračovala. Zajímavostí byla expozice Tesla, kde jsme měli možnost vidět staré spotřebiče a zavzpomínat si. Zde nás navštívil i Mikuláš a i on se připojil s poděkováním za úžasnou podporu, které se nám dostalo.

Ještě jednou za všechny lidi v Radetonu: DĚKUJEME !!! 🙏