Život v Radetonu

Tak to jsme my - Radetoňáci

Skupinka lidí, které pojí podobné hodnoty.

30. 8. 2023 |

 

Žijeme s nimi už pár desetiletí. A před pár lety jsme je zkusili dát i na papír:

😌 Bereme věci s nadhledem a na nic si nehrajeme
🎯 Žijeme firmou a jejím posláním
😋 Chceme být užiteční, hledáme možnosti
🤝 Důvěřujeme si a jednáme na rovinu
🖖 Přebíráme odpovědnost za sebe i za firmu
🤗 Podporujeme se a máme pochopení

Jednou ročně se slezeme na pár dní, zhodnocujeme uplynulé období, prohloubjeme přátelství, posilujeme bránice, ale hlavně - zkoušíme vymyslet další služby, které by mohly být prospěšné našim klientům. To nás baví nejvíc, ubírat vrásku a přidávat radost, všem, kteří o naše partnerství stojí.

Tak proto jsme na firmě chyběli, byli jsme zalezlí ve sklípcích a krásné inspirativní krajině, abychom naši společnou firmu posunuli zase o kousíček dál.