Život v Radetonu

PF 2024

Naše tradičně netradiční PF pro další rok... Zase polygon? Možná. Ale poselství zůstává stejné - když budeme hledat cesty, jak se spojovat a pomáhat si, bude se nám všem žít lépe.

2. 1. 2024 |

Ať nám všem nový rok přinese štěstí a vzájemné pochopení. Ať nám dá sílu překonávat odlišnosti a různé zájmy a dá nám touhu tyto odlišnosti vidět ne jako překážky, ale jako barevnou duhu rozmanitosti a najít společnou řeč a společný cíl. Tak jako to dokázali naši partneři, spojením úsilí v projektu polygonu.