Život v Radetonu

35 m pod Brnem

Součástí brněnského podzemí jsou kolektory pro technické sítě, kudy proudí pitná voda, horká pára, plyn, splašky, elektřina nebo třeba gigabyty dat. Kolektory se budují od roku 1973. Dnes jsou tvořeny systémem chodeb dlouhých přes 21 km a stále se budují další úseky.

14. 5. 2021 |

 

My jsme si tady doslova posvítili na VODOVODNÍ POTRUBÍ DN 500 a zkontrolovali jeho stav ZEVNITŘ. Výtahem, který nás svezl až k tepnám města Brna, jsme spustili robotickou kameru Rovion od iPEKu 35 METRŮ POD ZEM.

V kolektorech ale nejsme poprvé. Vzpomenete si, co jsme tady před časem páchali?
Pokud si nevzpomínáte, mrkněte sem: