Čerpáme dotace z EU

Naše firma čerpá dotace od Evropské unie na následující projekty:

 

Vybudování FVE ve společnosti Radeton s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013539

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro

konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na vybudování fotovoltaické elektrárny

na střeše výrobní haly společnosti Radeton s.r.o., která by měla zajistit snížení

energetické náročnosti výroby. Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti

provozu, dílčími cíli jsou úspora el. energie, částečná energetická soběstačnost a

motivace k účinnějšímu využívání elektrické energie.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Podnikové vzdělávání Radeton s.r.o.

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012855

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Radeton s.r.o. a je spolufinancován Evropskou unií.