Stavíme pro Vás tréninkový polygon a díky podpoře partnerů se jedná a nejkomplexnější polygon tohoto druhu pro všechny správce IS na světě

Jakub Dirhan|5. 9. 2022

30. výročí založení firmy se stalo motivací pro další krok v jejím rozvoji.

Stavba polygonu

Věříme, že skutečný potenciál každého přístroje se naplno projeví až v rukou zkušeného a trénovaného operátora. Vážíme si našich zákazníků a rádi bychom jim pomohli využít zakoupené přístroje na maximum, aby se investice do nich ukázala jako přínosná. Bylo rozhodnuto začít se stavbou tréninkového polygonu pro všechny správce inženýrských sítí a jejich dodavatele. Brno bylo vždy městem pokroku a průmyslu a výrobky z něj pocházející byly známé po celé Evropě. Náš polygon však bude raritou nejen v rámci Evropy, ale i celého světa.

 

Náš cíl

Naše rozhodnutí v roce třicátého výročí existence firmy má být především odměnou pro naše klienty za dlouholetou důvěru, kterou nám projevují a která nás naplňuje radostí a zodpovědností. Rádi bychom, aby naši zákazníci mohli na reálných situacích zvyšovat svou kvalifikaci, přesnost i rychlost, ale také jim přinést dobrý pocit z práce a eliminací strachu z těžkých situací. Cílem je, aby potenciál měřicích přístrojů byl využíván na maximum a aby se našim klientům investice vracely co nejrychleji.

 

Simulace poruch na polygonu

Tréninkové situace, které zde budou plánujeme, budou pokrývat všechny obory a bude je možnost vzájemně propojovat. Nebudou chybět ani ty nejobtížnější, které přináší v praxi největší problémy. Zákazníci si zde mohou vyzkoušet naše přístroje a prověřit svoje schopnosti a znalosti. Tréninkových situací bude více než sto.

 

Děkujeme našim partnerům

Naše nedávná výzva všem našim zákazníkům, partnerským firmám i prostě všem z oboru, aby nám posílali další tipy na složité situace z praxe, byla úspěšná a setkala se s velkým ohlasem, což náš samozřejmě velmi těší. Kromě výborných návrhů, které se u nás sešly, nám byla nabídnuta i pomoc ve formě dodávek materiálů, výřezů reálných poruch, kabelů i potrubí. Velmi si toho vážíme. Polygon bude naším společným dílem a bude nám všem pomáhat.

 

Termín dokončení

Dostavba polygonu a jeho zázemí s výukovými místnostmi i ubytováním je plánována na jaro 2022 a naši klienti se už mohou začít těšit až si v praxi vyzkouší všechny jeho možnosti a záludnosti, z nichž mnohé do jeho výbavy navrhli oni sami. 

 

Virtuální rozměr

Díky virtuální a rozšířené realitě lze využít plně digitálně zpracovaný 3D model polygonu. S pomocí virtuálních brýlí bude skutečně “vidět pod zem” a danou situaci si tak lze prohlédnout na vlastní oči, ačkoliv se nachází v realitě skrytá pod zemí. To vše umožní klientům správně interpretovat výstupy z přístrojů a lépe pochopit jak fungují a jaké jsou jejich skutečné možnosti použitelné v každodenní praxi.

 

Pokud máte také nápad, co by na polygonu nemělo chybět,

napište nám:

Jakub Dirhan

608 733 337 

dirhan@radeton.cz


Další příspěvky

Dny otevřených kanalizací říjen 2023 - program + pozvánka

Ve dnech 10. a 11.10. se konají Dny otevřených kanalizací na Polygonu Radetonu. Představení bohaté nabídky přístrojů a vybavení z oboru kanalizační techniky. Navíc možnost si vše hned vyzkoušet v praxi přímo v...

3. 10. 2023

Běží krtek k Táboru na konferenci NO-DIG

kde se 19.-20.9.2023 otevřela témata okolo bezvýkopových technologií, mimo jiné pro opravy potrubí. To je přesně téma pro nás, proto i my jsme nechyběli s našimi bezvýkopovými mašinami.

Jakub Dirhan | 22. 9. 2023