Kanalizační kamera, kterou nikdo nepotřeboval

Jakub Ulbrich|4. 2. 2020

To, že poptávka vždy nedělá nabídku, dokazuje projekt QuickView americké společnosti Envirosight. QuickView je šachtová nahlížecí kamera na teleskopické tyči, která prohlédne stav kanalizace z jednoho bodu – ze šachty. Takovou kameru nikdo nepotřeboval.

Ovšem když se Envirosight pustil do vývoje a zakončil jej finálním výrobkem, rozpoutal obrovskou poptávku. Teprve až byla kamera QuickView vyrobena, zjistilo se, jak moc a v jak rozsáhlém množství aplikací může správcům kanalizací a servisním firmám pomáhat.

NÁHLED DO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO 3 MINUT OD PŘÍJEZDU K ŠACHTĚ

V kanalizaci se objevilo velké množství tuků a je potřeba najít viníka. Jde o rozlohu 70 000 m², kde je 13 šachet. Je potřeba postupovat od jedné šachty ke druhé, pozorovat stav tuků v kanalizaci a směřovat k viníkovi.

Stejnou časovou i fyzickou úsporu lze pocítit při ověření propadlé kanalizace, měření výšky hladiny, hledání cizího tělesa, náhledu na stav potrubí, kontroly znečištění, ale také při
• kontrole stavu kanalizace pro rozhodnutí čistit/nečistit,
• kontrole stavu kanalizace po čištění,
• při přímém zobrazení čisticího nebo frézovacího procesu (směrem z protější šachty).

NEVYSÍLEJTE DO TERÉNU KAMEROVÝ VŮZ KVŮLI KAŽDÉ PRKOTINĚ

QuickView nemá ambice stát se náhradou za tlačnou či robotickou kameru. Ovšem kdykoliv se chystáte použít tyto technologie pro rychlý náhled do potrubí, budete se zbytečně namáhat. Je po všech stránkách efektivnější využít šachtovou nahlížecí kameru QuickView.

STÁLE JI NEPOTŘEBUJETE? ŘEKNĚTE SI O PŘEDVEDENÍ KAMERY U VÁS V TERÉNU.

Ing. Jakub Ulbrich, 776 887 889, ulbrich@radeton.cz

 

 

 


Další příspěvky

Nasprejujte si nové potrubí do starého

Hledáme po světě nové technologie, které by vám usnadnily život s inženýrskými sítěmi. Tato věta zní z Radetonu ven celkem často. Že to není prázdná fráze dokazuje také náš úlovek, na který jsme se byli...

Jakub Ulbrich | 15. 2. 2021

Jak efektivně vytyčit přípojku signalizačního vodiče

Signál do přípojky plastového plynovodu nebo vodovodu, která je osazena signalizačním vodičem a který je samozřejmě správně napojen, přivedeme efektivně tak, že vodič na konci přípojky uzemníme. A to buď na...

10. 2. 2021