Vesmírné technologie v oboru vodárenství

Jakub Dirhan|23. 9. 2020

V současnosti existují dva směry, které jsou reprezentovány dvěma světovými společnostmi.

1. UTILIS (IZRAEL / USA)

Jedná se o aktivní satelitní systém, který umí pomocí mikrovlnného paprsku vyhledávat zdroje vody pod povrchem až do hloubky 3 m. Byl navržen pro použití ve velkých aglomeracích a umí proniknout i přes beton. Zkoumá specifické elektrochemické změny, které vznikají při kontaktu pitné vody s půdou.

Výstupem je určení míst, která byla z vesmíru identifikována jako podezřelá z výskytu pitné vody pod povrchem. Prověřením těchto míst se násobně zvyšuje efektivita pátracích týmů a prevence, protože pozornost je zaměřena přímo na místa s výskytem úniků, na rozdíl od “chození naslepo.

2. REZATEC (VELKÁ BRITÁNIE)

Tato společnost používá pro analýzu sítě umělou inteligenci, která má schopnost se učit. Principem je načerpání obrovského množství informací o síti (stáří, materiál, podloží, tlakové poměry atd.), o počasí, historických událostech a incidentech na potrubí a také o povrchových satelitních snímcích s vysokým rozlišením. Systém se pak učí rozpoznávat příčiny vzniku úniků na základě celé řady indikátorů.Ve spojení s analýzou dopadů potenciálních havárií (zásobování kritických odběratelů jako nemocnice, zatopení podzemních objektů, omezení dopravních tepen atd.) je výsledkem celá řada nových a neotřelých pohledů na síť,  heat mapy, zobrazující ty části infrastruktury, kde je nejvyšší pravděpodobnost výskytu úniků v blízké budoucnosti, vytipování 1, 2, 3… x % nejhoršího potrubí. Určuje, na jaká místa zaměřit pozornost při obnově sítě, její údržbě, při zvýšení průtoků v jednotlivých oblastech a pro tvorbu plánu cíleného dohledávání nových úniků.

ZÁSADNÍ PŘÍNOSY OBOU SYSTÉMŮ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:


1. Vytvoření plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury.

2. Vytvoření plánu cíleného dohledávání = mnohonásobné zvýšení efektivity pátračských týmů.

3. Odhalení problematických míst, jež doteď unikaly pozornosti kvůli provozní slepotě.

4. Konsekvenční analýza sítě - stanovení kritických úseků.

5. Optimalizace plánu údržby sítě - snížení rizik a dopadů plynoucích
z budoucích havárií.

6. Vytipování oblasti pro permanentní akustický monitoring sítě > okamžitá a přesná detekce nových úniků.

 

Portál vakinfo.cz uveřejnil článek o použití satelitních technologií v ČR:

PVK a VaK Zlín v boji se ztrátami vody v síti nasadily kosmickou technologii - ČTĚTE ZDE.

 

Rádi byste to vyzkoušeli? Chcete se dozvědět více? Neváhejte nás kontaktovat a dohodnout se na satelitní analýze Vaší sítě.

Ing. Jakub Dirhan, MBA, +420 608 733 337, dirhan@radeton.cz


Další příspěvky

Jak jednoduše na indukce

Natočili jsme pro vás pěknou ukázku měření velikosti proudu. Většinou lze velmi rychle rozlišit indukované signály od originálu, pokud máme signál do vedení správně přiveden.

Petr Svoboda | 1. 12. 2020

Stavíme kamerové vozy pro inspekce kanalizací

Bezpečně - rychle - čistě - komfortně - luxusně

Jakub Ulbrich | 19. 10. 2020