Vesmírné technologie v oboru vodárenství

Jakub Dirhan|23. 9. 2020

V současnosti existují dva směry, které jsou reprezentovány dvěma světovými společnostmi.

1. UTILIS (IZRAEL / USA)

Jedná se o aktivní satelitní systém, který umí pomocí mikrovlnného paprsku vyhledávat zdroje vody pod povrchem až do hloubky 3 m. Byl navržen pro použití ve velkých aglomeracích a umí proniknout i přes beton. Zkoumá specifické elektrochemické změny, které vznikají při kontaktu pitné vody s půdou.

Výstupem je určení míst, která byla z vesmíru identifikována jako podezřelá z výskytu pitné vody pod povrchem. Prověřením těchto míst se násobně zvyšuje efektivita pátracích týmů a prevence, protože pozornost je zaměřena přímo na místa s výskytem úniků, na rozdíl od “chození naslepo.

2. REZATEC (VELKÁ BRITÁNIE)

Tato společnost používá pro analýzu sítě umělou inteligenci, která má schopnost se učit. Principem je načerpání obrovského množství informací o síti (stáří, materiál, podloží, tlakové poměry atd.), o počasí, historických událostech a incidentech na potrubí a také o povrchových satelitních snímcích s vysokým rozlišením. Systém se pak učí rozpoznávat příčiny vzniku úniků na základě celé řady indikátorů.Ve spojení s analýzou dopadů potenciálních havárií (zásobování kritických odběratelů jako nemocnice, zatopení podzemních objektů, omezení dopravních tepen atd.) je výsledkem celá řada nových a neotřelých pohledů na síť,  heat mapy, zobrazující ty části infrastruktury, kde je nejvyšší pravděpodobnost výskytu úniků v blízké budoucnosti, vytipování 1, 2, 3… x % nejhoršího potrubí. Určuje, na jaká místa zaměřit pozornost při obnově sítě, její údržbě, při zvýšení průtoků v jednotlivých oblastech a pro tvorbu plánu cíleného dohledávání nových úniků.

ZÁSADNÍ PŘÍNOSY OBOU SYSTÉMŮ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:


1. Vytvoření plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury.

2. Vytvoření plánu cíleného dohledávání = mnohonásobné zvýšení efektivity pátračských týmů.

3. Odhalení problematických míst, jež doteď unikaly pozornosti kvůli provozní slepotě.

4. Konsekvenční analýza sítě - stanovení kritických úseků.

5. Optimalizace plánu údržby sítě - snížení rizik a dopadů plynoucích
z budoucích havárií.

6. Vytipování oblasti pro permanentní akustický monitoring sítě > okamžitá a přesná detekce nových úniků.

 

Portál vakinfo.cz uveřejnil článek o použití satelitních technologií v ČR:

PVK a VaK Zlín v boji se ztrátami vody v síti nasadily kosmickou technologii - ČTĚTE ZDE.

 

Rádi byste to vyzkoušeli? Chcete se dozvědět více? Neváhejte nás kontaktovat a dohodnout se na satelitní analýze Vaší sítě.

Ing. Jakub Dirhan, MBA, +420 608 733 337, dirhan@radeton.cz


Další příspěvky

Akustický lokátor plastových plynovodních potrubí GAS TRACKER 2

Konečně „pořádné rafan" na plastový roury. Dosah až 300 m. Přesnost v rámci cm. Brzy i pro vodaře!

Petr Svoboda | 1. 9. 2021

Reflektometr CS90

„Impulzák“ střední třídy s 1ns šířkou impulzu a českým menu. Další přírůstek do našeho portfolia „impulzáků“ pro vyhledávání poruch na kabelech, který vyplnil mezeru v naší nabídce mezi...

Petr Svoboda | 13. 5. 2021