POLYGON Radeton - odpanění

Jakub Dirhan|20. 7. 2023

POLYGON Radeton zažil další velký milník

Během roku pořádáme celou řadu školení👨‍🎓 zaměřených na trasování kabelů, odhalování poruch na inženýrských sítích, trasování vodovodů a hlavně na dokonalé zvládnutí přístrojů na trasování, ať už kabelů nebo vodovodů. Snažíme se předat ty nejcennější zkušenosti a představit také nové technologie.

Letos jsme poprvé do tohoto bloku zařadili i náš POLYGON Radeton – světově unikátní centrum pro simulaci více než 200 poruch na všech typech inženýrských sítí. Více než 50 účastníků školení vodárenských pracovníků v Brně 🌊 tak mělo možnost poprvé zavítat k nám do tohoto centra a vše si prohlédnout, vyzkoušet a hlavně pochopit význam POLYGONU – kdy skutečný potenciál každého přístroje se projeví až v rukou zkušeného a trénovaného operátora.

A tak se POLYGON stává místem nejen pro trénování, ale také pro sdílení zkušeností, informací a nových poznatků. A ještě jeden význam Polygon přináší – je dobrým místem pro výchovu nové, mladé generace operátorů. Moderní technologie, způsob myšlení a řešení situací – v tom je mladá generace jiná a právě v tom jim je POLYGON nápomocen. Pojmy jako vGIS, satelitní vyhledávání úniků vody 🛰️ apod. jsou jim tak o pořádný krok blíže.

Máme radost, že POLYGON naplňuje svoji roli a že se tak poprvé stalo právě při setkání pracovníků vodárenských společností. Stává se tak místem, kde se potkávají lidé, kteří se starají o inženýrské sítě nebo je plánují, místem, kde mohou načerpat informace a hlavně zkušenosti, které se sbírají mnoho let a usnadnit si tak práci. A to byl náš hlavní cíl.


Další příspěvky

Dny otevřených kanalizací říjen 2023 - program + pozvánka

Ve dnech 10. a 11.10. se konají Dny otevřených kanalizací na Polygonu Radetonu. Představení bohaté nabídky přístrojů a vybavení z oboru kanalizační techniky. Navíc možnost si vše hned vyzkoušet v praxi přímo v...

3. 10. 2023

Běží krtek k Táboru na konferenci NO-DIG

kde se 19.-20.9.2023 otevřela témata okolo bezvýkopových technologií, mimo jiné pro opravy potrubí. To je přesně téma pro nás, proto i my jsme nechyběli s našimi bezvýkopovými mašinami.

Jakub Dirhan | 22. 9. 2023