Novinky

Studenti VUT v Radetonu

Dlouhodobě podporujeme zkvalitnění výuky vodohospodářských odborníků na stavební fakultě VUT v Brně.

11. 2. 2020 |

 

Nyní jsme u nás přivítali studenty posledního ročníku VUT FAST, kteří se specializují na vodní hospodářství. Povídali jsme si o stávajících i nových technologiích pro snižování ztrát.

Studenti pod vedením doc. Ing. Ladislava Tuhovčáka, CSc. byli vnímaví a zvídaví a dávají nám tak naději, že voda z kohoutků poteče i v budoucnu.