Školení technických pracovníků vodárenských společností

XIX. ročník školení určeného pro pracovníky, kteří se zabývají vyhledáváním úniků vody, systémy snižování ztrát a pracují s lokátory pro lokalizaci trasy potrubí!

Školení je zaměřeno hlavně na praktickou stránku věci tak, aby se každý účastník školení opravdu v ovládání přístrojů zdokonalil.

 • Interaktivní přednášky, které probíhají hlavně formou odpovědí na dotazy účastníků s promítáním fotografií i videí přímo z terénu
 • Praktické ukázky přímo v terénu
 • Kruhový trénink – každému se dostane specifického doškolení v rámci malých skupinek
 • Workshopy – zábavná forma pro sdílení zkušeností
 • Individuální konzultace

Náplň školení pro oblast vodárenství:

 • Prezentace nových přístupů a technologií v oblasti snižování ztrát (telemetrické systémy, přivaděče, plasty, přípojky atd.)
 • Zpřesnění lokalizace úniku korelátorem, odhalení chybně zadaného potrubí, zamezení suchým výkopům
 • Sdílení zkušeností v rámci používání půdních mikrofonů (frekvence, povrchy, typy poruch atd.)
 • Postupy při preventivním vyhledávání úniků vody 
 • Kvalitní monitoring sítě pro efektivnější sledování ztrát a jejich vyhledávání 
 • Seznámení s novinkami ze světa úniků vody od naší dodavatelské britské firmy Ovarro.


Náplň školení pro oblast trasování:

 • Minimalizace rizik poškození cizích sítí použitím pasivních frekvencí
 • Minimalizace rizik vzniku indukcí na jiné sítě a následné rozlišení trasované sítě od sousedních vedení
 • Metody efektivní aplikace trasovacího signálu z vysílače
 • Metoda induktivního režimu
 • Vysvětlení významu a správného používání dvou zásadních trasovacích režimů Maxima a Minima
 • Kvalita měření hloubky u ručních lokátorů
 • Měření velikosti a směru proudu

      

Praktické ukázky - doporučujeme vzít si vlastní vyhledávací techniku

Seznámení s novinkami ze světa trasování od naší dodavatelské britské firmy Radiodetection Ltd.

Obecné představení novinek, přístupů a technologií, se kterými jsme se ve světě setkali a mohou mít přínos pro vaši práci

Účastníkům nabízíme:

 • kvalitní a profesionální školení určené pro uživatele přístrojů všech značek
 • bezplatné revize stávajících přístrojů, aktualizace software i firmware u lokátorů RD7000, RD7000+, RD7100, RD8000, RD8100, RD7200 a RD8200
 • konzultace problémů
 • přátelské interakce s ostatními účastníky při společenských a sportovních aktivitách

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pracovníkům, kteří se zabývají vyhledáváním úniků vody, systémy snižování ztrát a pracují s lokátory pro lokalizaci trasy potrubí.

Cena

*Cena školení za osobu ve dvoulůžkovém pokoji - 11.150 Kč + DPH, v jednolůžkovém pokoji - 12.700 Kč + DPH, bez ubytování - 9.000 Kč + DPH

***Vaše požadavky na ubytování avizujte, prosím, s co největším časovým předstihem, nejlépe přímo při registraci na e-mailovou adresu rychla@radeton.cz.

 Fakturujeme standardně po skončení školení, pokud zákazník nepotřebuje jinak.

STORNO POPLATKY

- do 31 dnů před konáním akce – bez storno poplatku

- 30 - 10 dnů před konáním akce – 50 % z celkové částky za školení

- méně než 10 dnů před konáním akce – 100 % z celkové částky za školení

V ceně je zahrnuto

 • Školení vč. tištěných materiálů
 • Certifikát o zaškolení s dvou letou platností
 • Občerstvení po celou dobu konání školení (plná penze)
 • Při požadavku zajištění ubytování prosím upřesněte typ pokoje!