POLYGON Radeton - MÍSTO, KDE VÁM NASIMULUJEME VÍCE NEŽ 200 PORUCH NA VŠECH VARIANTÁCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

 

30. výročí založení firmy se stalo motivací pro další krok v jejím rozvoji.

 

Stavba polygonu

Věříme, že skutečný potenciál každého přístroje se naplno projeví až v rukou zkušeného a trénovaného operátora. A proto jsme se rozhodli začít se stavbou tréninkového polygonu pro všechny správce inženýrských sítí a jejich dodavatele. Brno bylo vždy městem pokroku a průmyslu a výrobky z něj pocházející byly známé po celé Evropě. Náš polygon však bude raritou nejen v rámci Evropy, ale i celého světa.

Co se nám už podařilo

ROK 2022

Koncem roku jsme úspěšně dokončili první etapu vodovodu.  Děkujeme všem partnerům, kteří nám až dosud pomáhají s realizací:

VODA / KANALIZACE

KABELY/ DATOVÉ SÍTĚ / ROZVADĚČE

PLYN / VÝROBA TEPELNÉ ENERGIE

GEODÉZIE / STAVEBNÍ PRÁCE
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vegacom a.s GasNet CZ HRDLIČKA spol. s r.o.,
SOVAK ČR Langmatz CZ s.r.o. HUTIRA s.r.o. ESOX stavební společnost
AVK VOD-KA a.s. NKT Teplárny Brno a.s. AUMA servopohony
SAINT-GOBAIN PAM CZ Kopos Kolín a.s Trasko Zepris s.r.o.
Aliaxis PREFA BRNO    
Pipelife Czech s.r.o.      
HECKL s.r.o.      
Kamstrup A/S      
WOMBAT s.r.o.      

ROK 2023

Hned v lednu 2023 jsme se pustili do další práce. Propojili jsme venkovní infrastrukturu s vnitřním zázemím, kde bude zakončena většina inženýrských sítí. A právě toto propojení vnitřku s venkovní infrastrukturou je velmi zásadní krok, protože odtud budeme moci:

👉vše ovládat,
👉nastavovat
👉a simulovat různé situace

Našim partnerům patří velký dík za pomoc, ale i chytré nápady při řešení složitých situací.  A jak se to celé propojovalo, skládalo, zvedalo a pokládalo, tak na to se můžete podívat v našem dalším videu.

V březnu jsme uspořádali ojedinělou akci - DNY OTEVŘENÝCH VÝKOPŮ. Cílem bylo ukázat Polygon a rozložení IS v něm ještě před tím, než jej finálně upravíme. Jak to probíhalo se můžete podívat v blogu.

Postupně se nám tak plní sen dokonalého zázemí pro naše společné klienty. Polygon dostává stále více reálnější podobu.


 

 

Náš cíl

Naše rozhodnutí v roce třicátého výročí existence firmy má být především odměnou pro naše klienty za dlouholetou důvěru, kterou nám projevují a která nás naplňuje radostí a zodpovědností. Rádi bychom, aby naši zákazníci mohli na reálných situacích zvyšovat svou kvalifikaci, přesnost i rychlost, ale také jim přinést dobrý pocit z práce a eliminací strachu z těžkých situací. Cílem je, aby potenciál měřicích přístrojů byl využíván na maximum a aby se našim klientům investice vracely co nejrychleji.

Simulace poruch na polygonu

Tréninkové situace, které zde plánujeme, budou pokrývat všechny obory a bude je možnost vzájemně propojovat. Nebudou chybět ani ty nejobtížnější, které přináší v praxi největší problémy. Zákazníci si zde mohou vyzkoušet naše přístroje a prověřit svoje schopnosti a znalosti. Tréninkových situací bude více než dvě stě.

Děkujeme našim partnerům

Naše nedávná výzva všem našim zákazníkům, partnerským firmám i prostě všem z oboru, aby nám posílali další tipy na složité situace z praxe, byla úspěšná a setkala se s velkým ohlasem, což náš samozřejmě velmi těší. Kromě výborných návrhů, které se u nás sešly, nám byla nabídnuta i pomoc ve formě dodávek materiálů, výřezů reálných poruch, kabelů i potrubí. Velmi si toho vážíme. Polygon bude naším společným dílem a bude nám všem pomáhat.

Termín dokončení

Dostavba polygonu a jeho zázemí s výukovými místnostmi i ubytováním je plánována na rok 2024 a naši klienti se už mohou začít těšit až si v praxi vyzkouší všechny jeho možnosti a záludnosti, z nichž mnohé do jeho výbavy navrhli oni sami. 

 

Virtuální rozměr

Díky virtuální a rozšířené realitě lze využít plně digitálně zpracovaný 3D model polygonu. S pomocí virtuálních brýlí bude skutečně “vidět pod zem” a danou situaci si tak lze prohlédnout na vlastní oči, ačkoliv se nachází v realitě skrytá pod zemí. To vše umožní klientům správně interpretovat výstupy z přístrojů a lépe pochopit jak fungují a jaké jsou jejich skutečné možnosti použitelné v každodenní praxi.

Pokud máte také nápad, co by na polygonu nemělo chybět,

napište nám ho na dirhan@radeton.cz

Ukázkové situace - KABELY

 

 • Kabelová rezerva
 • Kabel v chráničce
 • Porucha v kabelové spojce
 • Souběh sítí
 • Shybka
 • Mezižilový zkrat
 • Zkrutová metoda
 • Plášťová porucha
 • Lokalizace všech typů markerů
 • T-odbočka ze signalizačního vodiče
 • Kabelová odbočka ve smyčce
 • Měření můstkem
 • Měření TDR na kabelu s vice konci
 • Trasování kabelu ve zdi
 • Uzemnění na zemnící pásek
 • Přerušená žíla
 • Rázování a práce s půdním mikrofonem
 • PC učebna pro práci s náměry TDR

 

 

Ukázkové situace - PLYNOVODY

 

 • Trasování plastového plynovodu signalizačním vodičem
 • Lokalizace poruchy podzemního plynovodu
 • Lokalizace únku plynu z vysoko položeného potrubí
 • Lokalizace úniku plynu na domovním plynovodu
 • Lokalizace úniku laserovým detektorem plynu
 • Lokalizace úniku kamerou
 • Tlaková zkouška těsnosti NTL plynovodu
 • Tlaková zkouška pevnosti NTL plynovodu
 • Zkouška provozuschopnosti plynovodu, měření velikosti úniku v l/h
 • Měření tlakových poměrů na NTL plynovodní síti
 • Tlaková zkouška STL plynovodu
 • Tlakový test plynového regulátoru
 • Etanová analýza vzorku plynu
 • Ovládání softwaru PC1

 

 

Toto je jen příklad situací, které na polygonu budou připravené. K vyzkoušení bude ještě mnoho dalších.

Ukázkové situace - VODOVODY

 

 • Testování (revize) hydrantů
 • Tlakové zkoušky potrubí
 • Měření průtoku (přes navrtávku)
 • Telemetrický přenos hodnot průtoku a tlaku
 • Dálková správa vodojemů, dávkování
 • Měření tlaku
 • Měření výšky hladiny ve vodojemu a automatické dopouštění
 • Trasování kompenzátoru
 • Měření s hydrofony na PE
 • Trasování plastových potrubí pomocí akustiky PWG
 • Lokalizace poruch pomocí prutu s hydrofonem - PipeMic
 • Simulace různých povrchů a poruch pro půdní mikrofon
 • Korelace a měření rychlosti šíření
 • Pomocníci v terénu - protáčení hydrantů a šoupat
 • Indikace poruch pomocí snímačů šum
 • Poslech armatur dotykovými mikrofony na různých typech potrubí
 • Vodíková metoda (prostup plynu přes různé materiály - beton vs hlína)
 • PC učebna pro práci se SW
 • Lokalizace poklopů pomocí detektorů kovů (různé typy špinglí a poklopů)
 • Lokalizaci poklopů v blízkosti kovových plotů
 • Rozlišení tvaru a velikosti kovového předmětu pomocí měření polarity a intenzity magn. pole
 • Odhalení poruchy přivřením šoupátka
 • Odhalení černých odběrů na vodovodní přípojce
 • Korelace na zokruhovaném potrubí
 • Víření

 

 

Ukázkové situace - KANALIZACE

 

 • Inspekce potrubí DN50-75 (100) tlačnou kamerou
 • Inspekce potrubí DN100-200 tlačnou kamerou s axiální kamerovou hlavou
 • Inspekce potrubí DN100-200 tlačnou kamerou s otočnou kamerovou hlavou
 • Inspekce tlačnou kamerou v souladu s normou ČSN 13508
 • Odbočování z kanalizačního řadu do přípojek tlačnou kamerou
 • Inspekce potrubí DN200-300 a DN600 robotickou kamerou
 • Inspekce robotickou kamerou v souladu s normou ČSN 13508
 • Aplikace robotické kamery do potrubí přes kanalizační šachtu
 • Inspekce kanalizačních přípojek z hlavního řadu satelitní kamerou
 • Sestavení robotické kamery pro různé průměry potrubí a materiály
 • Sestavení satelitní kamery pro různé průměry potrubí
 • Inspekce potrubí s použitím vyhodnocovacího softwaru WinCan
 • Inspekce potrubí šachtovou kamerou
 • Mechanické čištění kanalizace DN50-DN200
 • Čištění potrubí přes záchodovou mísu
 • Brašování nové vrstvy potrubí
 • Sprejování nové vrstvy potrubí
 • Lokální oprava potrubí rohoží ze skelných vláken
 • Odstranění nepovedených CIPP vložek
 • Aplikace ucpávacích balónů do potrubí
 • Příprava skelných rohoží pro aplikaci do potrubí
 • Příprava CIPP vložek pro aplikaci do potrubí
 • Příprava CIPP vložek s kalibračním rukávcem pro aplikaci do potrubí
 • Příprava a aplikace CIPP vložkových klobouků do vyústění kanalizačních přípojek
 • Zavádění packerů s opravným pásem do potrubí vč. aplikace pásu na defekt
 • Aplikace CIPP vložky z ručního podavače do potrubí
 • Aplikace CIPP vložky z inverzního bubnu do potrubí
 • Aplikace CIPP vložky z inverzního bubnu do potrubí s pomocí kalibračního rukávce
 • Vytvrzení CIPP vložky horkou vodou
 • Vytvrzení CIPP vložky horkou párou
 • Vytvrzení CIPP vložky UV světlem
 • Frézování nerovností nebo vniklých předmětů v potrubí DN70-DN150 tlačnými frézami
 • Frézování otvorů pro přípojky ve stěně potrubí DN70-DN150 tlačnými frézami
 • Mechanické frézování nerovností nebo vniklých předmětů v potrubí DN150-DN700 brusnými kotouči
 • Mechanické frézování nerovností nebo vniklých předmětů v potrubí DN150-DN700 vodním paprskem
 • Mechanické frézování otvorů pro přípojky ve stěně potrubí DN150-DN700
 • Zaměřování pozice přípojek v potrubí robotickou frézou a následné automatické vyhledávání pozic pro frézování otvorů
 • Zavádění packerů s opravným pásem vč. aplikace pásu na defekt robotickým podvozkem
 • Sestavení robotické frézy pro různé průměry potrubí a materiály
 • Odhalení černých kanalizačních přípojek dýmem
 • Zvedání poklopů magnetickými zvedáky
 • Zvedání poklopů mechanickými zvedáky