Stavíme pro Vás tréninkový polygon a díky podpoře partnerů se jedná a nejkomplexnější polygon tohoto druhu pro všechny správce IS na světě

 

30. výročí založení firmy se stalo motivací pro další krok v jejím rozvoji.

 

Stavba polygonu

Věříme, že skutečný potenciál každého přístroje se naplno projeví až v rukou zkušeného a trénovaného operátora. Vážíme si našich zákazníků a rádi bychom jim pomohli využít zakoupené přístroje na maximum, aby se investice do nich ukázala jako přínosná. Bylo rozhodnuto začít se stavbou tréninkového polygonu pro všechny správce inženýrských sítí a jejich dodavatele. Brno bylo vždy městem pokroku a průmyslu a výrobky z něj pocházející byly známé po celé Evropě. Náš polygon však bude raritou nejen v rámci Evropy, ale i celého světa.

Co se nám už podařilo

Koncem roku 2022 jsme úspěšně dokončili první etapu vodovodu.  Podívejte se, co vše se nám podařilo dokončit a jaké poruchy nasimulovat, stojí to za to. Děkujeme také všem partnerům, kteří nám až dosud pomáhají s realizací (Brněnské vodárny a kanalizace, SOVAK, AVK VOD-KA a.s.SAINT-GOBAIN PAM CZ AliaxisPipelife InternationalHECKL s.r.o.HRDLIČKA spol. s r.o.).

 

Hned v lednu 2023 jsme se pustili do další práce. Propojili jsme venkovní infrastrukturu s vnitřním zázemím, kde bude zakončena většina inženýrských sítí. A právě toto propojení vnitřku s venkovní infrastrukturou je velmi zásadní krok, protože odtud budeme moci:

👉vše ovládat,
👉nastavovat
👉a simulovat různé situace.

Našim partnerům patří velký dík za pomoc, ale i chytré nápady při řešení složitých situací. 

Společnost GasNet CZ dodala PE a OC potrubí a pomohla se svařováním na první část plynovodu.
Společnost Vegacom a.s. pomohla s instalací kompletních sdělovacích rozvodů ( spousta kabelů, rozvaděčů, spojek, sloupků a skříní ). Objevili jsme super kabelovou šachtu, kterou nám poskytl Langmatz GmbH. A čeští výrobci NKTech a Kopos Kolín a.s. nám zase pomohli s kabely a chráničky.

Podařilo se nám posunout i vodovod a tak se u nás míjeli kurýři a kamiony firem Pipelife International - 150 m PE a PVC potrubí,
došlo na instalaci elektrotvarovek  Aliaxis a trubek od společnosti Vegacom a.s. a Saint-Gobain PAM Canalisation. No a velký díky patří také za pomoc se stavebními pracemi, které skvěle jedou pod taktovkou stavební firmy ESOX (kdo někdy stavěl, tak jistě ví, jak důležité je se spolehnout na stavební firmu).

A jak se to celé propojovalo, skládalo, zvedalo a pokládalo, tak na to se můžete podívat v našem dalším videu.

Všem partnerům patří velké poděkování za pomoc a přístup k celému projektu, plní nám tak sen dokonalého zázemí pro naše společné klienty. Polygon dostává stále více reálnější podobu.

img_3074.mov

Náš cíl

Naše rozhodnutí v roce třicátého výročí existence firmy má být především odměnou pro naše klienty za dlouholetou důvěru, kterou nám projevují a která nás naplňuje radostí a zodpovědností. Rádi bychom, aby naši zákazníci mohli na reálných situacích zvyšovat svou kvalifikaci, přesnost i rychlost, ale také jim přinést dobrý pocit z práce a eliminací strachu z těžkých situací. Cílem je, aby potenciál měřicích přístrojů byl využíván na maximum a aby se našim klientům investice vracely co nejrychleji.

 

Simulace poruch na polygonu

Tréninkové situace, které zde plánujeme, budou pokrývat všechny obory a bude je možnost vzájemně propojovat. Nebudou chybět ani ty nejobtížnější, které přináší v praxi největší problémy. Zákazníci si zde mohou vyzkoušet naše přístroje a prověřit svoje schopnosti a znalosti. Tréninkových situací bude více než sto.

 

Děkujeme našim partnerům

Naše nedávná výzva všem našim zákazníkům, partnerským firmám i prostě všem z oboru, aby nám posílali další tipy na složité situace z praxe, byla úspěšná a setkala se s velkým ohlasem, což náš samozřejmě velmi těší. Kromě výborných návrhů, které se u nás sešly, nám byla nabídnuta i pomoc ve formě dodávek materiálů, výřezů reálných poruch, kabelů i potrubí. Velmi si toho vážíme. Polygon bude naším společným dílem a bude nám všem pomáhat.

 

Termín dokončení

Dostavba polygonu a jeho zázemí s výukovými místnostmi i ubytováním je plánována na jaro 2023 a naši klienti se už mohou začít těšit až si v praxi vyzkouší všechny jeho možnosti a záludnosti, z nichž mnohé do jeho výbavy navrhli oni sami. 

 

Virtuální rozměr

Díky virtuální a rozšířené realitě lze využít plně digitálně zpracovaný 3D model polygonu. S pomocí virtuálních brýlí bude skutečně “vidět pod zem” a danou situaci si tak lze prohlédnout na vlastní oči, ačkoliv se nachází v realitě skrytá pod zemí. To vše umožní klientům správně interpretovat výstupy z přístrojů a lépe pochopit jak fungují a jaké jsou jejich skutečné možnosti použitelné v každodenní praxi.


 


 

Pokud máte také nápad, co by na polygonu nemělo chybět,

napište nám ho na dirhan@radeton.cz

Ukázkové situace - KABELY

 

 • Kabelová rezerva
 • Kabel v chráničce
 • Porucha v kabelové spojce
 • Souběh sítí
 • Shybka
 • Mezižilový zkrat
 • Zkrutová metoda
 • Plášťová porucha
 • Lokalizace všech typů markerů
 • T-odbočka ze signalizačního vodiče
 • Kabelová odbočka ve smyčce
 • Měření můstkem
 • Měření TDR na kabelu s vice konci
 • Trasování kabelu ve zdi
 • Uzemnění na zemnící pásek
 • Přerušená žíla
 • Rázování a práce s půdním mikrofonem
 • PC učebna pro práci s náměry TDR

 

 

Ukázkové situace - PLYNOVODY

 

 • Trasování plastového plynovodu signalizačním vodičem
 • Lokalizace poruchy podzemního plynovodu
 • Lokalizace únku plynu z vysoko položeného potrubí
 • Lokalizace úniku plynu na domovním plynovodu
 • Lokalizace úniku laserovým detektorem plynu
 • Lokalizace úniku kamerou
 • Tlaková zkouška těsnosti NTL plynovodu
 • Tlaková zkouška pevnosti NTL plynovodu
 • Zkouška provozuschopnosti plynovodu, měření velikosti úniku v l/h
 • Měření tlakových poměrů na NTL plynovodní síti
 • Tlaková zkouška STL plynovodu
 • Tlakový test plynového regulátoru
 • Etanová analýza vzorku plynu
 • Ovládání softwaru PC1

 

 

Toto je jen příklad situací, které na polygonu budou připravené. K vyzkoušení bude ještě mnoho dalších.

Ukázkové situace - VODOVODY

 

 • Testování (revize) hydrantů
 • Tlakové zkoušky potrubí
 • Měření průtoku (přes navrtávku)
 • Telemetrický přenos hodnot průtoku a tlaku
 • Dálková správa vodojemů, dávkování
 • Měření tlaku
 • Měření výšky hladiny ve vodojemu a automatické dopouštění
 • Trasování kompenzátoru
 • Měření s hydrofony na PE
 • Trasování plastových potrubí pomocí akustiky PWG
 • Lokalizace poruch pomocí prutu s hydrofonem - PipeMic
 • Simulace různých povrchů a poruch pro půdní mikrofon
 • Korelace a měření rychlosti šíření
 • Pomocníci v terénu - protáčení hydrantů a šoupat
 • Indikace poruch pomocí snímačů šum
 • Poslech armatur dotykovými mikrofony na různých typech potrubí
 • Vodíková metoda (prostup plynu přes různé materiály - beton vs hlína)
 • PC učebna pro práci se SW
 • Lokalizace poklopů pomocí detektorů kovů (různé typy špinglí a poklopů)
 • Lokalizaci poklopů v blízkosti kovových plotů
 • Rozlišení tvaru a velikosti kovového předmětu pomocí měření polarity a intenzity magn. pole
 • Odhalení poruchy přivřením šoupátka
 • Odhalení černých odběrů na vodovodní přípojce
 • Korelace na zokruhovaném potrubí
 • Víření

 

 

Ukázkové situace - KANALIZACE

 

 • Inspekce potrubí DN50-75 (100) tlačnou kamerou
 • Inspekce potrubí DN100-200 tlačnou kamerou s axiální kamerovou hlavou
 • Inspekce potrubí DN100-200 tlačnou kamerou s otočnou kamerovou hlavou
 • Inspekce tlačnou kamerou v souladu s normou ČSN 13508
 • Odbočování z kanalizačního řadu do přípojek tlačnou kamerou
 • Inspekce potrubí DN200-300 a DN600 robotickou kamerou
 • Inspekce robotickou kamerou v souladu s normou ČSN 13508
 • Aplikace robotické kamery do potrubí přes kanalizační šachtu
 • Inspekce kanalizačních přípojek z hlavního řadu satelitní kamerou
 • Sestavení robotické kamery pro různé průměry potrubí a materiály
 • Sestavení satelitní kamery pro různé průměry potrubí
 • Inspekce potrubí s použitím vyhodnocovacího softwaru WinCan
 • Inspekce potrubí šachtovou kamerou
 • Mechanické čištění kanalizace DN50-DN200
 • Čištění potrubí přes záchodovou mísu
 • Brašování nové vrstvy potrubí
 • Sprejování nové vrstvy potrubí
 • Lokální oprava potrubí rohoží ze skelných vláken
 • Odstranění nepovedených CIPP vložek
 • Aplikace ucpávacích balónů do potrubí
 • Příprava skelných rohoží pro aplikaci do potrubí
 • Příprava CIPP vložek pro aplikaci do potrubí
 • Příprava CIPP vložek s kalibračním rukávcem pro aplikaci do potrubí
 • Příprava a aplikace CIPP vložkových klobouků do vyústění kanalizačních přípojek
 • Zavádění packerů s opravným pásem do potrubí vč. aplikace pásu na defekt
 • Aplikace CIPP vložky z ručního podavače do potrubí
 • Aplikace CIPP vložky z inverzního bubnu do potrubí
 • Aplikace CIPP vložky z inverzního bubnu do potrubí s pomocí kalibračního rukávce
 • Vytvrzení CIPP vložky horkou vodou
 • Vytvrzení CIPP vložky horkou párou
 • Vytvrzení CIPP vložky UV světlem
 • Frézování nerovností nebo vniklých předmětů v potrubí DN70-DN150 tlačnými frézami
 • Frézování otvorů pro přípojky ve stěně potrubí DN70-DN150 tlačnými frézami
 • Mechanické frézování nerovností nebo vniklých předmětů v potrubí DN150-DN700 brusnými kotouči
 • Mechanické frézování nerovností nebo vniklých předmětů v potrubí DN150-DN700 vodním paprskem
 • Mechanické frézování otvorů pro přípojky ve stěně potrubí DN150-DN700
 • Zaměřování pozice přípojek v potrubí robotickou frézou a následné automatické vyhledávání pozic pro frézování otvorů
 • Zavádění packerů s opravným pásem vč. aplikace pásu na defekt robotickým podvozkem
 • Sestavení robotické frézy pro různé průměry potrubí a materiály
 • Odhalení černých kanalizačních přípojek dýmem
 • Zvedání poklopů magnetickými zvedáky
 • Zvedání poklopů mechanickými zvedáky