Obnova vodohospodářské infrastruktury

5. odborné konference se účastníme jako vystavovatelé. Představíme bezvýkopové technologie pro inspekce kanalizačních sítí podle ČSN EN 135 08.

Zastavte se na našem stánku na výstavní ploše v předsálí.

ROVION - AGILIOS - QUICKVIEW - KAMEROVÝ VŮZ

... a vše, na co se budete chtít zeptat :).

Více informací o akci.

Akci zaštiťuje: