Archiv výstav

Obnova vodohospodářské infrastruktury

12. 5. 2020
až 13. 5. 2020

5. odborné konference se účastníme jako vystavovatelé. Představíme bezvýkopové technologie pro...

Akce GAS 2020 je tradičním setkáním plynárenských odborníků i zástupců odborné veřejnosti.