Archiv výstav

Koncepce ochrany před následky sucha - stav vodních zdrojů a adaptace na změnu klimatu - regulace oboru...

ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU HUTNICKOU SPOLEČNOSTÍ, CECHEM...