Rapidní inspekce potrubí v ulicích. Systém do detekčního vozidla pro měření koncentrace plynu v ulicích.

  • Plošná inspekce podzemních plynovodů
  • Možnost archivace dat v PC a tisk protokolů

Více funkcí

Chci znát cenu Objednat předvedení

Máte dotaz? Zeptejte se nás

Vyhodnocovací systém EGC lze namontovat do jakéhokoli vozidla (dle výběru zákazníka). Systém zaznamenává koncentrace plynu, rychlost vozidla a GPS souřadnice trasy. Systém přiřazuje hodnoty koncentrace k GPS souřadnicím, celou trasu je pak možné si zrekapitulovat v kanceláři např. pomocí aplikace Google maps, kde je celá trasa znázorněna spolu s naměřenými hodnotami.  

Systém nasávání je umístěn v přední části vozu a skládá se ze dvou nasávacích tyčí s celkem osmi zvonovými sondami.

Výkon pumpy je automaticky regulován v závislosti na rychlosti vozu a vzorky jsou snímány optimálně bez nežádoucího ředění unikajícího plynu s okolním vzduchem.

Vyhodnocovací komora EGC používá IR laserovou diodu pro jasné a spolehlivé určení, jestli vzorek obsahuje stopy metanu. Tato technologie disponuje detekčním limitem 1 ppm a reakční dobou kratší než 1 sekunda. Používá vlnovou délku 1,635μm, která zajišťuje spolehlivou a selektivní detekci metanu bez ovlivnění jiných uhlovodíků nebo oxidu uhelnatého.

Ovládací jednotka ve voze umožňuje ovládat, dokumentovat a zobrazovat měření. Jednotka je vybavena barevným displejem, kde jsou zobrazovány provozní informace jako právě naměřené hodnoty, rychlost vozu atd. Koncentrace metanu je zobrazena jak sloupcovým grafem, číselnou hodnotou, tak i křivkou v čase.

Systém používá přesné určení polohy pomocí GPS a kontinuálně zaznamenává polohu vozu, ujetou vzdálenost, rychlost vozidla, naměřená data s časovou stopou. Systém poskytuje sledování rychlosti vozu a alarm v případě překročení maximální povolené rychlosti vzhledem ke kvalitě měření. Software poté umí generovat reporty o měření se všemi potřebnými údaji.

Údržba celého systému se omezuje pouze na výměnu filtrů a doplnění testovacího plynu.

Klíčové parametry

Plošná inspekce podzemních plynovodů

Možnost archivace dat v PC a tisk protokolů



Zaujal vás tento produkt?

Filip Ondráček

Plynovody