QuickView - nahlížecí kamera

Prohlédnete ihned až 125 m potrubí

  • Zpětná kamera

Více funkcí

Chci znát cenu Objednat předvedení

Máte dotaz? Zeptejte se nás

QuickView(R) - Nahlížecí kamera

- Bezpečná a rychlá kontrola kanalizace
- Extrémní dosah
- Precizní ostření a patent Haloptic® - patent, který pomáhá v mnoha situacích

Činnosti s QuickView®:

- Práci provádí i jeden člověk

- Pomocí rychlé „Stop and Go“ metody projít velké množství kanalizační sítě a zaznamenat její stav podle zvolených kritérií.

- Ihned vidíte co způsobuje propad vozovky a jak postupovat dál.

- V případě naléhavých situací rychle prověřit stav třeba při povodních, po povodních, vysokém průtoku apod.
- Zjistit stav různých propustků, nepřístupných výpustí.

- Kontrola šachet a stěn nádrží.

- Rychlá kontrola potrubí před započetím prací a po jejich čištění a opravě.

- Rychlé zdokumentování situace pro následná řešení, projednávání.

- Výkonné světlo a nahrávání do míst, kde se provádí prohlídka osobně.

- Ideální pro plošnou a rychlou kontrolu stavu kanalizace ve větším rozsahu.

- Rychlá kontrola správnosti napojení přípojek.

 

QuickView - vše jedním přístrojem 
Celý přístroj je efektivní v dimenzích potrubí od 175mm - neomezeně, podle toho se také liší vzdálenost, po kterou jsme schopni inspekci potrubí prohlédnout od 30m až do zmíněných 122m. Přístrojem tak můžeme prohlédnout potrubí i stěny nádrží, šachet a to bez jakéhokoliv dodatečného příslušenství. Do velké škály potrubí koukáme stále jedním přístrojem z jednoho kufříku a z bezpečné úrovně ulice.

 

QuickView součásti rozsáhlé studie Univ.Prof. DI Dr. Thomase Ertla
Jedna ze závěrů studie poukázala na rychlost kontroly kanalizace pomocí těchto systémů, jako je QuickView a to na 2000 až 3000 m inspekce za jeden den. Zároveň poukazuje na minimální náklady na inspekci, a to 0,3€ / metr inspekce oproti 1€ / metr inspekce klasickou technikou pomocí kamerového vozu. Je nutné podotknout, že náklady jsou počítány v rakouských poměrech, tedy i v tamních mzdových nákladech :-). Dále zmiňuje použití systému bez předchozího čištění a možnost nasadit přístroj v obtížných podmínkách bez nutné dostupnosti automobilem.
Návratnost investice je velice rychlá
Vzhledem k všestranosti přístroje a velice nízkém nákladu za jeden metr inspekce (v ČR asi 1,5 Kč se všemi náklady) je návratnost takové investice velice výhodná.
Tím, že je tato metoda velice rychlá, jste schopni za minimální náklady projít velké množství sítě, která byla pro dané období naplánována. Máte daleko větší přehled při plánování investic na údržbu, a spolehlivě jste schopni rozhodnout, co je potřeba v místě provést za nápravné činnosti.

Bezpečnost pracovníků
V co největší míře zabezpečíte bezpečnost svých zaměstnanců. Inspekci provádíte z úrovně ulice (terénu) a zaměstnanci tak nemusí podstupovat nebezpečné dobrodružství přímo v kanalizaci a čekat Jestli jim nezazvoní alarm detekce nebezpečných plynů! Dopřejte svým zaměstnancům bezpečí!

Karbonová tyč cca 2kg:
9,14 m přepravní délka 2,29 m
7,3 m přepravní délka 2,24 m
4,88 m přepravní délka 1,47 m

Klíčové parametry

Zpětná kamera


Zaujal vás tento produkt?

Ing. Jakub Ulbrich

Plynovody a kanalizace